Hyvien päätösten tekoon tarvitaan paljon rohkeutta

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki ennakoisi tulevaa enemmän.
HELENA SIPAKKO
­·Päättäjille rohkeutta tehdä hyviä päätöksiä, ja kuntataloudesta
vastaaville viisautta, kiteyttää Suomenniemen kunnanjohtaja Marketta
Kitkiöjoki asiat, jotka hän haluaa löytyvän lahjakontista.
Kitkiöjoki on seurannut pienen kunnan ponnisteluja pitkään Savukoskella ja
puolitoista vuotta Suomenniemeltä käsin.
Päätöksiä tulisi kunnanjohtajan mielestä tehdä pitkän aikavälin
tavoitteiden suuntaisesti.
­· Päämäärän pitäisi olla kirkkaana. Mihin pyrimme? Rakennammeko
tulevaisuuden mahdollisuuksia? Vai ajaudummeko totuttuja uomia? Mihin
silloin päädymme? Hän toivoisi kuntasektorille vakaata tulopohjaa ja
hyväksyisi tiukemman sääntelyn palvelujen järjestämiseen, jos toteutukseen
turvattaisiin tarpeeksi rahaa. Valtionosuuksissa olisi paremmin huomioitava
vähäväkisten, haja-asutusalueen kuntien palvelujen järjestämisen kalleus.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa kovaa vauhtia väestön
ikääntyessä. Kaikki muu alkaa olla näille palveluille alisteista.

Itsenäinen kunta
lähellä asukkaita

Kitkiöjoen mielestä pieniä kuntia kuristetaan taloudellisesti ahtaalle,
jotta vapaaehtoisuuden mieliala kuntaliitoksiin pääsisi esille. Kun ei ole
käytännön mahdollisuutta järjestää enää kuntalaisten palveluja, ollaan
lopulta valmiit luopumaan omasta kunnasta. Pienten etu on lähellä oleva
päätöksenteko ja ajantasainen tieto asukkaiden tarpeista. Sama asia käy
myös haitaksi: vaatimus saada kaikki palvelut ja heti ja läheltä. Se tulee
liian kalliiksi nykyisillä tuloilla. Kunnanjohtaja perää lisää yhteistyötä
useamman kunnan kanssa. Kun kaikkia palveluja ei voi järjestää yksin, pitää
muuttaa totuttuja tapoja.
Tulevaisuudessa jouduttaneen kuntakentässä arvioimaan, mitä palveluita
kunnat järjestävät ja mitkä voidaan jättää vapaaehtoistoiminnan tai
markkinavoimien varaan. ­·Tulleeko amerikkalaismallinen hyväntekeväisyys
meillekin toimintamalliksi? pohtii Kitkiöjoki. Hän harmittelee
yhteisöverojen menetyksiä, jotka ovat olleet metsävaltaisille
maaseutukunnille merkittävät.

Rauhoittava
jouluidylli

Suomenniemeläiset ovat valloittaneet kunnanjohtajan välittömyydellään ja
sosiaalisuudellaan. ­·Lapissa katseltiin ensin pitkään ja ajan kanssa
saatettiin tulla tutuiksi. Kitkiöjoet viettävät toisen joulunsa
Suomenniemellä. ­· Jouluinen hiljaisuuden idylli pienessä kirkonkylässä oli
yllättävä monien Lapin vuosienkin jälkeen. Hiljaisuus ja rauha oli käsin
kosketeltava ­ ja keskellä kirkonkylää. Suomenniemen lumista jouluidylliä
voisi vaikka myydä, miettii kunnanjohtaja. Hän sanoo ikäänkuin palanneensa
juurilleen, vaikka on kotoisin Kainuusta. Isän suku lähti 1500-luvun
lopulla Saimaan rannalta Taipalsaarelta suuntamaan kohti pohjoista.
Hänen miehensä, Paavo Kitkiöjoen, juuret ovat Lapissa. Suvun jäsenet
haluavat vaalia esi-isien työtä. Pallastunturin maisemissa, Jerisjärven
rannalla, on rakenteilla museoviraston luvalla muinaisen mallin mukainen
kalapirtti. Kalakentän vanhimmat rakennukset ovat olleet 1400-luvulta.

III

Pieni joulusarjamme pohtii, mitä kansalaiset miettivät, millaisia asioita
he pitävät arkisessa aherruksessaan tärkeinä ja millä haluaisivat
ilahduttaa meitä muita.
HELENA SIPAKKO

Kuvateksti

Yhteistyötä tarvitaan. Marketta Kitkiöjoki toivoo päättäjien uskaltavan
tehdä hyviä ratkaisuja.

Marketta Kitkiöjoki
¤·Syntynyt Kajaanissa vuonna 1957.
¤·Oikeustieteen kandidaatti Turun yliopistosta, varatuomari 1988.
¤·Toiminut yleisenä oikeusavustajana Kemijärven alueella.
¤·Savukosken kunnansihteeri vuodesta 1991, viimeisen Lapin vuoden
kunnanjohtajan sijaisena.
¤·Suomenniemen kunnanjohtajaksi syyskesällä 2002.
¤·Työn ohella hoiti toistakymmentä vuotta lakiasioita omalla toiminimellä.
¤·Aviopuoliso Paavo jäänyt eläkkeelle Koillis-Lapin kihlakunnan johtavan
syyttäjän virasta, Pauliina-tytär auskultoi Imatran käräjäoikeudessa,
Emilia käy yläastetta ja Paavo Jr. Suomenniemen koulua.
¤·Intohimo perennat, joita on istutettu myös vuokraomakotitalon pihamaalle.
Musiikin kuuntelu ja pojan jääkiekkopelien seuraaminen rentouttaa.

Kirjoittaja: Helena Sipakko
Julkaisupäivä: 23.12.2003
Tallennuspäivä: 29.12.2003