Operaatio mäntymittarin aikana maaperään levitettiin DDT:tä tonneittain

Suurimmat vahinkoalueet olivat Taipalsaarella, Ruokolahdella ja Puumalassa. DDT:tä ei tuolloin osattu pitää millään tavoin vaarallisena torjunta-aineena.
TENHO TIILIKAINEN
Mäntymittari on kenties pahin mäntyä uhkaava tuholainen, jonka
massaesiintymiset ovat kuitenkin talousmetsissä varsin harvinaisia.
Mäntymittari on mittareiden heimoon kuuluva perhonen. Perhonen munii
kesä-heinäkuun vaihteessa männynneulasten alapinnalle jopa kymmeniä munia,
joista kehittyvät vihreät toukat syövät neulasia pitkälle syksyyn saakka ja
pudottautuvat maahan koteloitumaan ja kehittyäkseen perhosiksi seuraavana
kesänä.
Mäntymittareiden joukkoesiintymiseen tarvitaan paitsi sopivaa ruokaa myös
useita lämpimiä ja kuivia kesiä. 1950-luvun lopulla oli tällaisia kesiä
Etelä-Karjalassa. Ensimmäiset hälyttävät merkit mittareiden yleistymisestä
saatiin Taipalsaaren Solkein kankaalla kesällä 1957. Seuraavana kesänä
mäntymittareita havaittiin joukoittain myös Ruokolahden Utulassa ja Puumalassa.
Pahin mittarikesä oli kuitenkin 1959, jolloin joukkotuho uhkasi tuhansien
hehtaarien aloja erityisesti Taipalsaarella.
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi luvan tuholaisten torjuntaan DDT:llä
lentoruiskutuksin ja myönsi operaatioon 28 miljoonaa markkaa.
Varsinaisiin ruiskutuksiin päästiin elokuun alkupäivinä, jolloin
ruiskutukset tehtiin kahdella lentokoneella ja kahdella helikopterilla.
Toinen lentokoneista oli Karhumäki Oy:n ja toinen Lentomainos Oy:n. Viime
mainitun koneen ohjaajana oli legendaarinen Unto Parvilahti.
Helikoptereista toisen omisti Imatran Voima Oy ja toinen oli Ruotsista
lainaksi saatu helikopteri, joka tuli Taipalsaarelle suoraan Tanskasta
perunaruttoruiskutuksista.
Ensimmäinen ruiskutuslento tehtiin Taipalsaarella 10.8.1959 ja viimeinen
18.8. Pölytetyksi tuli kaikkiaan 5 500 hehtaaria. Mäntymittareita oli ollut
pahimmillaan yhdessä puussa jopa 700 kappaletta ja hehtaarilla jopa
miljoona kappaletta. Ruiskutusten päättyessä toukista oli kuollut arviolta
90 prosenttia.
Taipalsaarelta lentoruiskutuksia jatkettiin Ruokolahdelle, jossa
ruiskutettavat alueet sijaitsivat Utulassa Antamoinjärven kämpän lähellä
sekä Tuomalan ja Syyspohjan välisillä kankailla. Operaatio Mäntymittari
päättyi Puumalassa tehtyihin ruiskutuksiin.

DDT
¤·DDT eli diklooridifenyylitrikloorietaani.
¤·Kuolettava annos kärpäselle 0,000000001 milligrammaa, ihmisellä 1-2
grammaa aiheuttaa myrkytysoireita.
¤·DDT:tä valmisti ensimmäisenä saksalainen Ottmar Zeidler 1873. Keksijänä
hyönteisten torjuntaan sveitsiläinen Paul Müller 1939, sai tästä Nobelin
lääketieteenpalkinnon 1948.
¤·Voimakas ympäristömyrkky, jonka puoliintumisaika on olosuhteista riippuen
kahdesta kahteenkymmeneen vuoteen.
¤·DDT:n käyttö kiellettiin Suomessa vuoden 1977 alusta lukien.

Operaatio mäntymittari
¤·Nuorten männiköiden mäntymittarituhoalueita vuonna 1959 oli ennen kaikkea
Taipalsaarella Peltoin- ja Solkeinkankaalla, Ruokolahdella Utulan
ympäristössä sekä Puumalassa.
¤·Mäntymittaria vastaan tehtiin lentoruiskutuksia elokuussa 1959
Taipalsaarella noin 5 500 hehtaarin, Ruokolahdella 140 hehtaarin ja
Puumalassa vajaan 600 hehtaarin alueella.
¤·DDT-pölytettä levitettiin lähes 100 000 kiloa, puhdasta DDT-myrkkyä noin
10 000 kiloa.
¤·Torjunta-alueella oli keskimäärin noin miljoona mäntymittarin toukkaa
hehtaarilla.
Kirjoittaja: Tenho Tiilikainen
Julkaisupäivä: 11.06.2003
Tallennuspäivä: 17.07.2003