Työllisyys askarruttaa liikealan opiskelijoita

Lappeenrantalainen Aki Ylä-Outinen opiskelee liiketaloutta kotikaupungissaan sen pitemmän kaavan mukaan. Hän meni peruskoulun jälkeen kauppakouluun ja nyt hän suorittaa tradenomin tutkintoa.
MATTI SAARELA

LAPPEENRANTA. Lappeenrantalainen Aki Ylä-Outinen opiskelee toista vuotta
tradenomin tutkintoa. Opiskelun ohella hän tekee ilta- ja viikonlopputöitä
lappeenrantalaisessa autoliikkeessä.
Ylä-Outinen on sitä mieltä, että Etelä-Karjalasta löytyy aina töitä
miehelle, joka osaa ja jaksaa töitä kysellä. Silti hän on myös huolissaan
siitä, että liikealan ammatteihin koulutetaan Suomessa liikaa ihmisiä.
Lappeenrannassa liikealan koulutus alkoi 60 vuotta sitten, kun
Lappeenrannan kauppakoulu ja liikeapulaiskoulu aloittivat toimintansa
Armilan vanhassa kansakoulussa lokakuussa 1945.
Tänään Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa Lappeenrannassa
ja Imatralla opiskelee noin tuhat nuorta ja aikuisopiskelijoitakin on
toista sataa.
– Minä opiskelen nyt toista vuotta tradenomiksi laskentotoimen linjalla,
Ylä-Outinen kertoo.
Liikealan ammattikorkeakouluopetus siirtyy vähitellen kokonaan
Lappeenrantaan. Päätös asiasta tehtiin viime vuonna ja uusien
opiskelijoiden sisäänotto Imatralla lopetettiin syksyllä.
– Meillä on markkinointi, laskentatoimi, yritysjuridiikka ja sähköinen
viestintä, Ylä-Outinen luettelee opinahjonsa suuntautumisvaihtoehdot.
Näiden lisäksi liiketaloutta voi opiskella kansainvälisen kaupan
koulutusohjelmassa.
– Aloituspaikkoja meillä on nyt joku 120, ja siinä ovat mukana myös Venäjän
kauppa ja kansainvälinen kauppa, joihin haetaan erikseen, Ylä-Outinen laskee.

LIIKEALAN ammateissa ihmissuhdetaidot ovat Ylä-Outisen mukaan tärkeitä.
Kysymys on vuorovaikutuksesta.
Ylä-Outinen oli torstaina yksi oman oppilaitoksensa 60-vuotisjuhlan
puhujista. Oma ammattikorkeakoulu sai häneltä kiitosta, mutta
opetusministeriö ja opetushallitus pieniä moitteita. Ylä-Outinen ja monet
hänen opiskelutoverinsa pohtivat alan työllisyysnäkymiä.
– Käsittelin puheessani tradenomien työllistymistä. Olemme siitä hieman
huolissamme. Suomessa valmistuu joka vuosi noin 8 000 uutta tradenomia.
Minusta määrä ei vastaa alan tarpeita. Aloituspaikkojen määrää pitäisi ehkä
vähentää.
– Itselläni on kyllä töitä riittänyt. Olen sitä mieltä, että täältä kyllä
löytää töitä, jos niitä tosissaan hakee.
Ylä-Outinen käy Auto-Killassa ilta ja viikonlopputöissä. Työn ja opiskelun
yhteensovittaminen on hänen mukaansa tietenkin aina jossain määrin pulmallista.

PALKKATYÖ autoliikkeessä alkoi kuukausi sitten ja jatkuu kevääseen asti.
– Minun työkuvani on ensikontaktin varmistaminen. Esittelen asiakkaille
autoja ja vastaan heidän kysymyksiinsä. Varsinaiset kaupat tekee liikkeen
autonmyyjä.
Palkkatyö ja kireä opiskelutahti eivät Ylä-Outisen mukaan liikealallakaan
kohtuuttomasti haittaa opiskelijaelämään liittyviä harrastuksia.
– Minä olen mukana myös tuossa tutortoiminnassa. Kyllä noita pippaloita
järjestetään niin ahkerasti, että niille, jotka haluavat niissä käydä,
varmasti riittää juhlia. Kyllä tässä kaupungissa on opiskelijaelämää.

TAUSTA
Liiketalouden koulutus alkoi Lappeenrannassa 60 vuotta sitten, kun
Lappeenrannan kauppakoulu ja liikeapulaiskoulu aloittivat toimintansa 1945.
Nyt alan koulutusta järjestetään Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän
ylläpitämissä kolmessa oppilaitoksessa: Etelä-Karjalan
ammattikorkeakoulussa, ammattiopistossa sekä aikuisopistossa.
Liiketalouden opiskelijoita on Etelä-Karjalassa toista tuhatta.
Ammattikorkeakoulussa opiskelijoita on 490 ja ammattiopistossa noin 500.
Aikuisopistossa perustutkintoa tai jotain tarjolla olevista
ammattitutkinnoista suorittaa 130 opiskelijaa.

Kuvateksti

Aki Ylä-Outinen neuvoo nuorempia opiskelijoita tutorina. Lappeenranta on
hänen mukaansa hyvä opiskelukaupunki, mutta hänellä on terveisiä myös
kaupungin päättäjille. Opiskelijoiden hammaslääkäripalveluissa olisi
kehittämisen paikka.
MARLEENA LIIKKANEN

Kirjoittaja: Matti Saarela
Julkaisupäivä: 09.12.2005
Tallennuspäivä: 09.12.2005